Projects

Project:     Benin Bollore Africa logistics.

          Havenkranen  CARGOTEC b.v.

2013.

Inbedrijfstellenn van twee Ship-to-Shore KALMAR havenkranen. Havenkranen is een soort van grote kade portaalkraan vinden op container terminals voor het laden en lossen van intermodaal containers uit containerschepen.

Crane P1 P2-2 Load-75T

Inbedrijfstellen besturingsoftware   Siemens S7 300, WinCC-Flex en Sinamics drives (gantry, hoist, trolley, boom en cabel reel voor spreader  en gantry). Antisway en anti collision software. Visualisatie op basis van Lookout en OPC server.

PLC-1 WinCC-1

starter-2 TrolleyP1-2

Project:     Pipe Laying Vessel ( Solitaire, Allseas ) + OffShore. Cofely GDF-SUES West Industrie.

2012 – 2013

Project: Upgrade DJ/FL Factory – Production Line
(Siemens S7-400, WinCC, Profinet ( 260 Participants ), Fiber, T-CPU technology.

S7-SCL  programming complex algorithms for equipment control tasks.

Video: http://www.youtube.com/watch?v=EyrdjqEiTZc&feature=player_detailpage

PLCs

DSC00447 DSC00033

DSC00811 DSC00031

DSC00419 DSC00139

DSC00411 DSC00145

DSC00416 DSC00420

Multi-project Solitaire:

Solitaire-project WinCC WINCC_eng_WLD

Example of the control sequence for transport car to welding machine.

Sequenser

Chart for this sequence and S7 technology – control hydraulic axes :

 

Simulation  control of the equipment with VB.Net:

SimPipeLoadingAriaWinCC SimPipeLoadingAriaPLC

Project:      BELTBRUG       Amsterdam

Elektrische brug Moekotte bv. project van 2007.

Software PLC Siemens S7-300 en WinCC flexible.

Ontwikkeling besturing en visualisering software. Aansturing afsluitbomen , land/- scheepsverkeer seinen, 2 elektrische motoren met absolute encoders, bedieningspaneel en display voor weergave storingen.

 

 

 

Voorbeelden van Siemens S7 besturing brug software:

Voorbeeld van CAD elektrische tekeningen:

Project:      SCHOTERBRUG       Haarlem

2008 Ternet bv.. Hydraulische brug.

Software PLC Siemens S7-400 en WinCC flexible.

Ontwikkeling besturing en visualisering software. Aansturing afsluitbomen , land/- scheepsverkeer seinen, 2 elektrische motoren van het hydraulische aggregaten, bedieningspaneel en display voor weergave storingen.


Voorbeelden van Siemens S7 besturing brug software:

Voorbeelden van Siemens WinCC flexible:

Voorbeelden van CAD elektrische tekeningen:

Voorbeeld van simulatie van besturing brug met VB6 en PLCsim software:

Project:     RURMOND TUNNELS A-73 Rurmond, Swalmen

Besturing van Beweegbare muddenbermbeveiligingen VEVA en calamiteitendoorsteeken CADO. Ternet bv. project van 2008.

Software PLC SAIA PCD3 en visualisering Delphi API .

Aanmaken definities van project, uitzoeken hardware componenten, tekenen met ACAD, schrijven PLC besturingssoftware en simulatie – visualisering software voor verplaatsbare wangrails en slagbomen.

Voorbeeld van simulatie van besturing VEVA met Delphi API software:

Voorbeelden van CAD elektrische tekeningen:

Project:     RURMOND TUNNELS A-73 Rurmond, Swalmen

Besturing van koelinstallaties gebouwen tunnels. Ternet bv. project van 2008.

Hardware.  Aansturing koelmachines, ventilatie, verwarming, meldingen naar ABB PLC.

Voorbeelden van CAD elektrische tekeningen:

 Project:      SLIJPMACHINE      Nedstaal

Software S7 400 en WinCC-flexible. Vervangen bestaande Siemens S5 besturing software door S7. Schrijven nieuwe besturing software op basis Siemens S7. Aansturing van vijf hydraulische aggregaten voor tafel beweging, kantelen, klemmen, positioneren, laden en ontladen installatie. Regeling snelheid van slijpwiel afhankelijk van dikte van slijpsteen met behulp van frequentie omvormer.  Bedieningspaneel en display voor weergave storingen.

Definitie I/O van machine:

Voorbeelden Siemens S7 besturing software:

Klik voor Eventlijst

Project:     P&O European Trader.

Simulation of the main en shaft generators controls software. That was to test the control software for fault rectification and improvement.

Simulation with Delphi application and Saia PCD controlled PLC.

Project:     Rotary Screen Printing machine

     RSP Uniwax               Vlisco

Uniwax in Ivory Coast has purchased a STORK Rotary Screen Printing machine (RSP). The RSP is purchased to print two types of products:

  1. Fancy: printed colors (max. 4) on white cloth. This is the standard application for which the machine has been designed.
  2. Fitted wax product: printed colors (max. 4) in a pre-printed design. This is a special application for this machine.

Inbedrijfstellen wijzigingen in de besturing van de machine.

Software S7 400 en WinCC-flexible.

Examples Siemens S7 software:

Full simulation Printing Machine based on the Siemens S7-SIMPLC COM component and LibNoDave.Net library, VB.Net application and WinCC flexible.

Full simulation Printing Machine and display HMI with Delphi application and LibNoDave communication library. Can be used to monitor the control processes of the machine and simulating I / O and HMI with Simens S7 400 PLC.

Project:      KEMIRA       Europoort

Automatisering Chemische Kemira fabriek Moekotte bv. project van 2007.

Software 2 PLC Siemens S7-400 en Wizcon SCADA.

Ontwikkeling gedeelte van PLC besturing software en gedeelte van SCADA visualisering software.

Voorbeelden van het SCADA afbeeldingen:

Voorbeelden van Siemens S7 besturing software:

Project:      Water Zuivering Installatie

2010.

Automatisering Water Zuivering Installatie  project Dinel automation bv.

Software 2 PLC Siemens S7-300 en PMSX SCADA.

Siemens 2 PLC 317 besturing, SCADA, Simulatie Delphi. Metingen niveau, flow, stroom, Gas. Aansturing pompen, kleppen, roerwerk, skimmers. Simulatie gehele installatie voor 2 PLCs tijdens FAT test.

Simulatie software:

Scada PMSX

A_FLOTATIE A_EFFLUENTBEHANDELING

Voorbeelden van het besturing library voor PLC

PIC2 PIC4

Project:      SKID KEMIRA       Europoort

Skid Kemira Moekotte bv. project van 2009.

Software  PLC Siemens S7-400 en PCS7 SCADA.

Ontwikkeling besturing en visualisering software. Skid station, aansturing reactor, doseringen. CFC, SFC en WinCC

Software  PLC Siemens S7-400 en WinCC SCADA.

Ontwikkeling besturing en visualisering software op baisis van het BST componenten. Skid station, aansturing reactor, doseringen. CFC, BST en WinCC

Ontwikkeling besturing op basis SAIA PCD3 PLC en visualisering software op basis van WEB JavaFx en Delphi API. Skid station, aansturing reactor, doseringen.

Java_launch Voorbeeld van WEB JavaFx applicatie met simulator.

Java_launch Bladeren door een boek.

Voorbeelden van CAD elektrische tekeningen:

Project:     Water filtratie  NedStaal

Water filtratie en pompen installaties Moekotte bv. project van 2007.

Software  3 PLC Siemens S7-300 en OP7.

Ontwikkeling besturing en visualisering software. Aansturen pompen weergeven processen op de display (niveau’s, setpoints, regelaars).

Voorbeelden van Siemens S7 besturing software:

Project:     Betuweroute                BeCIG

Betuweroute  tunnels WEB appl. voor Allen-Bradley PLC RS5000 project van 2007.

WEB applicatie voor monitoren statussen en storingen van besturing systeem van waterkering van twee tunnels: Sophiaspoortunnel en Pannerdesch kanaal.

Voorbeelden van WEB applicatie, Xml en HTML JavaScript:

Project:      Meetput     Philip Morris

Besturing en monitoring software.

Ontwikkeling besturingssoftware op basis van het SAIA PLC PCD3 en monitoring software op basis van Delphi en SQL.

Project:     VOLKERAK      A-29

2011. Project Volkerak Sluizen Complex van Huisman elektrotechniek bv.

Besturing van beroep/jacht sluizen en brug op de snelweg A29.

PILZ PAS4000 veiligheid PLC.

Vilkerak Sluizencomplex Systeem Ovrzicht:

Voorbeelden software definities besturing brug:

Voorbeelden software definities besturing sluizen:

Project:      HARTELBRUG       N218

Elektrische brug Moekotte bv. project van 2010.

Hardwarematige besturing van de brug.

Ontwikkeling hardwarematige besturing. Aansturing afsluitbomen , land/- scheepsverkeer seinen, elektrische motoren.

Voorbeeld van elektrische tekeningen SEE Electrical:

Project:      ZOETWATERKANBRUG       N218

Elektrische brug Moekotte bv. project van 2010.

Hardwarematige besturing van de brug.

Ontwikkeling hardwarematige besturing. Aansturing afsluitbomen , land/- scheepsverkeer seinen, elektrische motoren.

Voorbeeld van elektrische tekeningen SEE Electrical:

Projecten:      Stroefheid Meting Systeem Delft

Meetproject Ternet bv. van 2009.

Mobile meetsysteem van wrijvingskracht  van weg gebaseerd op VB.NET, National Instruments Measurement Studio en NI-DAQmx data acquisition systeem.

Ontwikkeling desktop applicatie. Aansturen componenten van meetsysteem (pompen, meetwiel, frequentie omvormers, camera), synchroniseren met positie op de weg, meten en filtreren  gegevens (snelheid, krachten, temperaturen, flow), weergeven resultaten op de scherm en  in SGML files.

Metingen efficiënter en beter beheersbaar.
Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt het nationale rijkswegennetwerk en maakt hierbij gebruik van normen. Zo mag asfalt bijvoorbeeld niet te glad zijn. Daarom controleert Rijkswaterstaat regelmatig of de stroefheid van het wegdek nog aan alle eisen voldoet. De stroefheidgegevens zijn één van de gegevens die worden gebruikt om het onderhoud aan rijkswegen in te plannen en eventueel te prioriteren. Bij een lage stroefheid wordt de wegbeheerder direct gewaarschuwd. Rijkswaterstaat onderneemt dan actie, zoals het plaatsen van waarschuwingsborden en het inplannen van reparaties.

Hoe werkt het?
De meetcombinatie bestaat uit een meetvrachtwagen met een watervoorraad van 1500 liter en een meetaanhanger. Onder de meetaanhanger zit een derde wiel, dat langzamer draait dan de overige twee wielen van de meetaanhanger. De wrijvingskracht die door het slippen van het meetwiel ontstaat, is een maat voor de stroefheid van het wegdek. Tijdens de meting wordt water voor het meetwiel op de weg gespoten. Hiermee wordt regenval gesimuleerd.

Eventlijst

Voorbeeld meetsoftware VB.NET:

Voorbeelden van elektrische tekeningen:

Project:      Registratie     AMC Amsterdam

Project van Steril Medical Technics bv.  2010.

Besturing en registratie software van sterilisatie apparatuur.

Ontwikkeling besturingssoftware op basis van het SAIA PLC PCD3 en registratie software applicatie op basis van Delphi en SQL.

Projecten:      Autoclaven     Sanamij

Besturing en registratie software van sterilisatie apparatuur.

Ontwikkeling besturingssoftware op basis van het SAIA PLC PCD3 en registratie software, applicatie op basis van Delphi, C++ en SQL.

Voorbeelden van test software C++ en registratie software Delphi:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: